Integritetspolicy

Jachro AB vill värna om våra kunders personliga integritet och strävar efter att alltid skydda kundernas personuppgifter på bästa sätt. Jachro AB behandlar personuppgifter i enlighet med den nya Dataskyddsförordningen, GDPR. Denna policy hjälper dig som kund att förstå vilken slags information som Jachro AB samlar in, vad den används till och hur vi på annat sätt behandlar din information samt vilka rättigheter du har. Jachro AB är personuppgiftsansvarig, kontaktinformation framgår nedan.

Vilka personuppgifter behandlar vi?

Personuppgifter behandlas av Jachro AB för att kunna uppfylla våra åtaganden gentemot dig som kund och för att kunna fullgöra våra förpliktelser enligt lag. De personuppgifter som vi behandlar är de uppgifter som du som kund har lämnat till oss i samband med att du blir registrerad som kund, dvs namn, företagsnamn, organisationsnummer/personnummer, adress, telefonnummer, e-post och kontaktperson.

Vad används personuppgifterna till?
Vilken är den legala grunden för behandlingen?
Hur länge sparas personuppgifterna?
 • För att hantera offerter, beställningar, köp och returer/reklamationer
 • För att hantera och ombesörja leverans av beställda produkter
 • För att hantera fakturering, returer/reklamationer och administration
 • För att hantera kontantorder
 • För att marknadsföra våra produkter med hjälp av kataloger, kundtidningar, kampanjer och erbjudanden. Kommunikationskanalerna är post, e-post och sms. 
 • För att göra utskick i samband med aktiviteter
 • För att kunna göra uppföljning, kundanalyser och ta fram statistik
 • För att kunna administrera kundlogin till vår webshop
 • För annan kommunikation via vår kundsupport, tex för att besvara frågor, avhjälpa fel, hantera reklamationer och ge leveransinformation
 • För att kunna genomföra kundundersökningar

Legal grund för hanteringen

Jachro AB hanterar personuppgifterna med stöd av rättslig grund/fullgörande av avtal när vi hantera order, tillhandahåller beställda produkter, kontakt via kundsupporten, kundlogin till webshopen och analyser. Rättsligt krav för hantering av fakturering och kontantnotor. Med stöd av berättigat intresse hanterar vi personuppgifter för direktmarknadsföring av våra produkter. Med stöd av berättigat intresse genomför vi kundundersökningar.

Lagringstid

Personuppgifterna registreras i vårt kundregister och sparas så länge du är kund hos oss. I vissa fall kan uppgifterna sparas längre tid på grund av lagstiftning som vi måste uppfylla.
Till vem lämnar vi ut dina personuppgifter?
Vi delar dina personuppgifter med våra leverantörer och samarbetspartners för att vi ska kunna erbjuda dig våra tjänster. De aktörer som vi delar dina personuppgifter med behandlar då personuppgifterna för vår räkning och enligt våra instruktioner. Dina personuppgifter kan därför komma att överföras till följande företag:

 • Nordisk e-handel som levererar vår webbtjänst
 • Klarna som är en bank som hjälper oss med säkra betalningar
 • Fraktjakt, DHL, Postnord och andra speditörer/bud som levererar varorna till dig

Därutöver kan dina personuppgifter komma att överföras till leverantörer av kommunikationstjänster för att vi ska kunna ingå avtal med dig och kommunicera våra erbjudanden. Vi kan också komma att överföra dina personuppgifter till våra IT leverantörer för bland annat drift, kvalitetshöjande undersökningar och support av våra IT-system. Personuppgifterna kommer inte att användas för ändamål som är oförenliga med ändamålen som de från början samlades in för.
I förekommande fall delar vi personuppgifter med mottagare som agerar självständigt i förhållande till de tjänster som vi tillhandahåller, det kan gälla myndigheter (ex polis, skatteverket), räddningstjänst och domstolar.

Dina rättigheter, Rätt att veta vilka uppgifter vi behandlar om dig

Du har rätt att få registerutdrag med information om vilka personuppgifter om dig som kund som vi har registrerat. Begäran om sådant utdrag ska göras skriftligt och vara undertecknad av dig, bifoga även en id-handling av ägare eller person i ledande befattning på företaget. Därmed vet vi att det är en behörig person som önskar detta utdrag. Begäran skickar du till adressen nedan, märk kuvertet "Registerutdrag personuppgifter".

Rätt att får data rättad eller raderad

Jachro AB ansvarar för att de personuppgifter som vi behandlar är korrekta och uppdaterade. Om du upptäcker felaktiga data om dig som kund har du rätt att begära att detta rättas eller kompletteras. Du har rätt att under vissa omständigheter få dina uppgifter raderade. Om Jachro AB behöver informationen för att kunna fullfölja ett avtal med dig eller om det finns lagkrav på att vi ska behålla personuppgifterna kan vi däremot inte radera dem.
Invända mot behandling som stödjer sig på berättigat intresse och mot behandling av direktmarknadsföring
Du har rätt att invända mot behandlingen av dina personuppgifter eller att behandlingen begränsas.

Rätt till dataportabilitet

Du har rätt att kräva att personuppgifter flyttas från Jachro AB till ett annat företag, myndighet eller organisation. Denna rättighet är begränsad till uppgifter som du själv tillhandahållit oss.
Om du skulle anse att vår behandling av dina personuppgifter inte sker i enlighet med dataskyddslagstiftningen ber vi dig kontakta oss, se kontaktuppgifter nedan. En förutsättning är att behandlingen kan ske automatiserat och att det är tekniskt möjligt.

Avböja elektronisk direktmarknadsföring

Jachro AB kan komma att använda din e-postadress och/eller mobilnummer för direktmarknadsföring. Om du inte önskar direktmarknadsföring via dessa kanaler är du välkommen att begära att framtida utskick stoppas. Följ i sådana fall den länk som finns längst ned i utskicket så vi kan införa en reklamspärr för den kommunikationskanalen.

Sociala medier

För närvarande kan du följa Jachro AB via Facebook, Youtube, Instagram och Tumblr. På dessa konton och andra liknande konton ansvarar Jachro AB endast för eventuella personuppgifter som Jachro AB själv publicerar, eller annars kan påverka publiceringen av.

Jachro AB skyddar dina personuppgifter

Jachro AB vidtar de legala, tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder som krävs för att
se till att dina personuppgifter inte manipuleras, går förlorade eller förstörs eller att obehöriga får
tillgång till dem. Våra säkerhetsrutiner uppdateras i takt med att tekniken utvecklas och förbättras.

Var dina uppgifter behandlas

Vi strävar efter att alltid behandla dina personuppgifter inom EU/EES. Personuppgifter som behandlas i de IT-system vi använder för att tillhandahållande våra tjänster kan dock komma att delas med IT-leverantörer utanför EU/EES.

Cookies

En cookie är en liten textfil som skickas från en webbplats till din webbläsare. Cookien kan inte identifiera dig personligen utan endast den webbläsare som finns installerad på din enhet och som du använder vid besöket på den aktuella webbsidan. Svensk lag (lagen om elektronisk kommunikation, 2003:389) kräver att vi informerar om vilka cookies som används samt deras syfte.
Det finns två sorters cookies, den ena typen kallas temporär cookie (sessioncookie) och den andra kallas permanent cookie. En temporär cookie skickas till din enhet för att webbsidorna ska fungera korrekt under ditt besök. Denna typ av cookie lagras inte på din enhet, utan försvinner när du stänger din webbläsare. En permanent cookie lagras däremot på din enhet och gör till exempel så att en webbsida kan känna igen din enhets IP-adress och därmed din webbläsare nästa gång du loggar in. Malmbergs använder sig av båda dessa cookies på vår webbplats.

Klagomål till tillsynsmyndigheten

Om du anser att vi behandlar dina personuppgifter på ett felaktigt sätt kan du lämna in ditt klagomål till tillsynsmyndigheten (Datainspektionen/Integritetsskyddsmyndigheten).

Kontakt

Om du har du frågor rörande Jachro ABs behandling av dina personuppgifter eller om du vill utöva några av dina rättigheter kopplade till Jachro ABs behandling av personuppgifter, är du välkommen att kontakta oss, se kontaktuppgifter nedan.

Personuppgiftsansvarig

Kalmar 2018-05-22

Jachro AB
Stora Tomteby 237
388 92 Ljungbyholm
Org. Nr: 556938-0230
Telefon: 0480-310 11
E-post: info@jachro.se
www.jachro.se